There is a full time secondment opportunity for the position of Director in the Dublin West Education Centre. Application form and full criteria for the position are available to download here

Closing date for all above positions is: 3pm, Thursday, 20 May 2021

 

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil anseo

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3in, Déardaoin, 20 Bealtaine 2021