Recruitment

ACCOUNTANT/FINANCIAL CONTROLLER
The Dublin West Education Centre invites applications for the position of Accountant/Financial Controller.

Job description – Job Description EN
Application Form – Application Form

Completed applications should be submitted in electronic format by 5:00pm on Thursday, 14th October 2021 to recruitment@dwec.ie

CHUNTASÓIR/RIALTÓIR AIRGEADAIS
Cuireann Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar fáilte roimh iarrtais don phost mar Chuntasóir/Rialtóir Airgeadais.

Sonraí faoin bpost – Fógra

Foirm Iarrtais – Foirm Iarrtais – Gaeilge

Caithfear iarrtais a bheith faighte ag recruitment@dwec.ie roimh 5:00pm ar an Déardaoin, 14ú Deireadh Fómhair, 2021