Recruitment

VACANCY FOR POST OF DIRECTOR

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in the Dublin West Education Centre.  Application form and full criteria for the position are available to download here.

Closing date for all above positions is: 3pm, Thursday, 20 May 2021

 

FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA

 Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil anseo.

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3in, Déardaoin, 20 Bealtaine 2021

 

Education Centre Director Job Description and Notes

Director Application Form 2021

Cuir Síos ar an bPost agus Nótaí Ginearálta

Stiúrthóir Foirm Iarratais